Officeguru blog - Are you updated on the new remote work rules?

Er du opdateret på de nye regler for hjemmearbejde?

Arbejdspladsen er blevet mere hybrid, og det betyder, at flere af os arbejder hjemme et par gange om ugen. Hvis det er også er tilfældet på din arbejdsplads, så skal du dog være opmærksom på, at der snart træder nye regler i kraft for hjemmearbejdspladsen.

Nye regler for hjemmearbejde

Som vi har beskrevet i vores store rapport Opskriften på den hybride arbejdsplads, så har 2 år med COVID-19 ændret måden vi arbejder på. Arbejdspladsen er blevet mere hybrid, og det betyder, at flere af os arbejder hjemme et par gange om ugen. Hvis det er også er tilfældet på din arbejdsplads, så skal du dog være opmærksom på, at der snart træder nye regler i kraft for hjemmearbejdspladsen.

Det står klart efter Beskæftigelsesministeriet i februar udsendte en pressemeddelelse. Heri fremgår det, at regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative er blevet enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte 'skærmarbejdspladser'. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har en hybrid arbejdsplads. 

De særlige skærmregler

I pressemeddelelsen fremgår det:

At når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem. 

Med de nye regler vil medarbejderne først efter mere end to dages hjemmearbejde over et gennemsnit på én måned have krav på ovenstående.

De nye regler forventes at træde i kraft i slutningen af april 2022.

Er du også i tvivl om, hvordan du skal skabe den perfekte hybride arbejdsplads, så er der masser af inspiration at hente på resten af bloggen samt vores rapport Opskriften på den hybride arbejdsplads