Officeguru blog - Workplace attire

Påklædning på arbejdspladsen

Påklædning på arbejdspladsen drejer sig i alt sin enkelthed om, hvordan medarbejderen skal eller kan klæde sig i arbejdstiden. Der findes utallige af både formelle og uformelle krav til påklædning på arbejdspladsen, og det er som udgangspunkt ofte en vurderingssag – medmindre at man skal bære en bestemt uniform. Herunder vil vi dykke meget mere ned i regler for beklædning på arbejdspladsen, arbejdstøj betalt af arbejdsgiver samt forskellige typer dresscode på arbejdspladsen. 

Er der regler for påklædning på arbejdspladsen? 

Hvis der eksisterer helt specifikke krav til en bestemt påklædning på arbejdspladsen, skal det fremgå i virksomhedens personalehåndbog, så det er tydeligt for både nye og gamle medarbejdere. 

Såfremt at der ikke eksisterer helt specifikke krav til påklædning på arbejdspladsen, er det op til virksomheden selv, om de ønsker at have disse krav nedskrevet i personalehåndbogen. I visse tilfælde giver kravet om en særlig beklædning på arbejdspladsen sig selv, men det kan alligevel være en rigtig god idé at skrive det ned, da det på den måde også gør det nemmere at håndhæve. Især hvis virksomheden har en særlig dresscode på arbejdspladsen – det vender vi tilbage til senere. 

Når der er uniformskrav

Man kan godt som virksomhed stille specifikke krav i forhold til medarbejderens påklædning på arbejdspladsen. Bliver disse krav ikke overholdt af den pågældende medarbejder kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, og det kan både medføre en advarsel samt være fyringsgrund. Dette er dog i yderste tilfælde, hvor medarbejderen af flere omgange har ignoreret virksomhedens krav om en særlig påklædning på arbejdspladsen. 

Når der ikke er uniformskrav

Når der ikke er tale om særlige krav i forhold til påklædning på arbejdspladsen, er det op til den enkelte medarbejder at vurdere. Medarbejderen repræsenterer dog stadig virksomheden, og det vil derfor være helt forventeligt, at medarbejderen klæder sig passende. 

Medarbejderen skal altid være:

  • Præsentabel og neutral i sin påklædning  

  • Velsoigneret 

Særlig påklædning ved hjemmearbejde 

Hvis en medarbejder arbejder hjemmefra, må de selvfølgelig selv bestemme, hvad de iklæder sig i deres eget hjem. Man kan dog godt som virksomhed stille krav til deres påklædning, såfremt at de skal deltage i et onlinemøde med en kunde eller deres øvrige kollegaer. For selvom medarbejderen arbejder hjemmefra, har vedkommende stadig et ansvar for at fastholde en professionel fremtoning. 

Stiller man krav til sine medarbejderes påklædning i forbindelse med hjemmearbejde, skal det være sagligt begrundet og helst fremgå tydeligt i personalehåndbogen. Virksomheden kan ligeledes også stille krav til, at medarbejderen deltager i onlinemødet med kameraet tændt, samt hvordan baggrunden skal se ud. 

Hvad er arbejdstøj betalt af arbejdsgiver? 

Som udgangspunkt er det altid virksomhedens ansvar at stille det nødvendige arbejdstøj til rådighed. Det er ligeledes også virksomheden, som skal betale regningen for dit arbejdstøj, når det skal vedligeholdes, rengøres, eller hvis det skal skiftes ud. Arbejdstøj betalt af arbejdsgiver, er altså arbejdstøj, som din arbejdsgiver skal kunne forsyne. Hvorvidt du har krav på arbejdstøj betalt af arbejdsgiver, afhænger af den arbejdsmiljølovgivningen, og hvad der er aftalt i den overenskomst, som er tilknyttet det bestemte arbejdsområde. 

Kan man trække arbejdstøj fra i SKAT?

Man kan ikke som medarbejder få fradrag for udgifter til tøj. Skal man købe en særlig påklædning til arbejdspladsen fx en uniform, kan der være fradrag at hente til denne udgift. Man kan dog ikke trække tøj fra som en udgift, blot fordi virksomheden har særlige krav til påklædning på arbejdspladsen. 

Er der en særlig dresscode på arbejdspladsen? 

Ordet dresscode leder måske tankerne hen på festlige lejligheder, hvor værterne har særlige ønsker til deres gæsters påklædning. I dette tilfælde drejer det sig dog om dresscode på arbejdspladsen. 

Der eksisterer ikke særlige regler vedrørende dresscode på arbejdspladsen, men som vi har berørt undervejs i denne tekst, kan arbejdsgiveren og virksomheden godt stille krav til deres medarbejderes påklædning i arbejdstiden. Det er der f.eks nogle virksomheder, der vælger at gøre, når det kommer til shorts og ærmeløse toppe om sommeren. 

Arbejder man i en virksomhed, hvor man har megen kundekontakt, kan virksomheden godt stille krav til en særlig dresscode. Det vil i de fleste tilfælde blot dreje sig om, at man er klædt neutralt og præsentabelt på. Dresscode på arbejdspladsen er forskellig fra virksomhed til virksomhed, og det er derfor en rigtig god idé at notere en eventuel dresscode på arbejdspladsen ned i personalehåndbogen, så der ikke opstår misforståelser.