Officeguru blog - Everything you need to know about employee benefits

Alt du skal vide om personalegoder

For at værdsætte medarbejdere og skabe arbejdsglæde, giver mange virksomheder deres ansatte personalegoder. Personalegoder kan komme i mange forskellige typer og kan kendetegnes ved, at de bl.a. kan komme som goder, der giver medarbejderne fede fordele på kontoret, eller er goder, som kan bruges privat, men som arbejdsgiveren betaler. Som arbejdsgiver er der flere ting, som er fornuftige at være opmærksom på vedrørende personalegoder. Læs med her, når vi bl.a. giver dig eksempler på personalegoder, samt hvilke fordele det bærer med sig at investere i personalegoder til dine medarbejdere. Og så vender vi selvfølgelig også beskatning af personalegoder.

Hvad er personalegoder?

Personalegoder er betegnelsen for en række materielle fordele, som du kan vælge at give dine medarbejdere. Personalegoder kan både være implementering af forskellige fordele på kontoret, og så kan det være fordele, som dine medarbejdere kan bruge i privat sammenhæng. Personalegoder kan gives som kompensation for en lavere løn, men også som en ekstra belønning oven i en ellers almindelig løn. Det er blevet hyppigere og hyppigere, at virksomheder bruger personalegoder til at vise, at de værdsætter deres medarbejdere – men også for at sørge for et rart og behageligt arbejdsmiljø. Personalegoder er nemlig med til at skabe arbejdsglæde, tilfredse medarbejdere og dermed fastholdelse af medarbejdere – og så gør det også virksomheden favorabel, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. 

Personalegoder giver glade medarbejdere

Giver du dine medarbejdere personalegoder, kan du hjælpe med at bidrage til arbejdsglæden på kontoret. Mange moderne virksomheder rundt omkring har implementeret helt faste personalegoder på kontoret. Det er f.eks. i form af fri kaffe, fri frugt, frokostordning eller morgenmad en gang om ugen. Andre steder går man skridtet videre og investerer i en fordelagtig fitnessordning eller i deciderede fitnessfaciliteter. Når du sørger for, at dine medarbejdere har det godt – f.eks. gennem personalegoder – skaber du glade og engagerede medarbejdere, hvilket vil afspejle sig i motivationen, produktiviteten og effektiviteten på arbejdspladsen generelt. Det er altså ikke nødvendigvis kun fordelagtigt for dine medarbejdere, at du tilbyder dem personalegoder, men vil også være fordelagtigt for dig på den lange bane.

Læs om arbejdsglæde, og hvordan en høj arbejdsglæde på kontoret er fordelagtigt for dig som leder. 

Personalegoder og skat: Hvordan er reglerne for beskatning af personalegoder?

Når personalegoders værdi overskrider en særlig grænse, en såkaldt bagatelgrænse, skal medarbejderen betale skat af sine personalegoder. Der er for medarbejderen ikke tale om beskatning af personalegoder, hvis værdien af personalegoderne har en samlet værdi på op til 6.600 kr. i 2022 – hvis altså de har direkte sammenhæng med arbejdet. Hvis der ikke er direkte sammenhæng mellem personalegoderne og arbejdet, er bagatelgrænsen på 1.200 kr. i 2022. Overstiger værdien 1.200 kr., skal medarbejderen altså betale skat af personalegoderne. 

Læs mere på SKAT.dk

Eksempler på personalegoder

Som nævnt kan personalegoder komme i forskellige størrelser, former og typer. Personalegoder kan både være goder, som medarbejderne kan nyde godt af hver dag, og det kan være goder, som også kan bruges privat. Nedenstående er ikke en udtømmende liste, men kan blot bruges til inspiration, hvis du som arbejdsgiver gerne vil give dine ansatte lidt ekstra og skabe et fedt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Eksempler på personalegoder til dagligdagen på kontoret:

Fri frugt og sunde snacks
Det er lækkert for dine medarbejdere at kunne tage frit for sig af frisk frugt eller andre sunde snacks i løbet af dagen.

Fri te og kaffe
Måske I har et tekøkken, hvor man selv kan forsyne sig? Vigtigt for de fleste på en arbejdsplads er det, at kaffen altid er frisklavet, eller at man kan hente kaffe fra en god kaffemaskine.

Stay hydrated
Lad altid koldt og friskt vand og danskvand være tilgængelige – enten fra et fyldt køleskab eller fra en moderne vandstation.

Planteservice
Det giver et dejligt arbejdsmiljø med grønne planter og små oaser rundt omkring på kontoret. 

Motiver dine medarbejdere med motion
F.eks. ved at tilbyde fitnessfaciliteter på arbejdspladsen, en fordelagtig fitnessordning og/eller massageordning til de ømme rygge efter en hel dag ved skærmen.

Begav dine medarbejdere
Sørg for velkomstgaver (f.eks. blomster eller chokolade), jubilæumsgaver og/eller fødselsdagsgaver på runde fødselsdage til dine medarbejdere.

Mød dit team til morgenmad
Spis morgenmad en gang om ugen med dine medarbejdere, eller lad dem sætte sig f.eks. fredag morgen og spise morgenmad sammen. Det er med til at skyde dagen godt i gang og bidrager til et rart og hyggeligt socialt miljø.

Sund og grøn frokostordning
Sørg for en sund, grøn og lækker frokostordning til dine ansatte, så de får ordentlig mad hver dag til frokost og er tanket op på ny energi til eftermiddagstimerne.

Betalte personalefester eller firmaarrangementer
Personalefester og firmaarrangementer er både festlige og med til at samle dine medarbejdere socialt. Planlæg f.eks. en sjov dag med teambuilding eller hold en personalefest, hvor dine medarbejdere bliver rystet lidt sammen.

Betalte jubilæumsfester for medarbejdere eller virksomheden
Har du en medarbejder, der har været ansat i 10 år? Måske endda 25 år? Så skal det næsten fejres og hyldes! Det kan også være, at din virksomhed fylder rundt, og i så fald kan det være festligt med en jubilæumsfest, hvor I både fejrer virksomhedens resultater, virksomheden som arbejdsplads og de ansatte, der har hjulpet til med, at I er dér, hvor I er nu.

Betalt julefrokost eller sommerfest
Det er altid hyggeligt med en julefrokost eller sommerfest, og det giver dine medarbejdere et dejligt afbræk fra dagligdagen på kontoret – og en anledning til at snakke sammen på kryds og tværs af afdelinger.

Eksempler på personalegoder, der kan bruges i privaten:

Julegaver
Det giver altid god karma at ønske medarbejderne glædelig jul med en julegave og et tak for året, der er gået. Vær opmærksom på reglerne for personalegoder og skat (læs mere i næste afsnit).

Firmabil eller “fri bil”
Har du medarbejdere, der skal køre langt til og fra arbejde? Måske du har medarbejdere, som er sælgere eller har et andet job, hvor de skal rejse meget rundt i landet? En firmabil, som din medarbejder må køre i i private sammenhænge, kaldes “fri bil”, og det skal din medarbejder betale skat af. Det betyder, at du hver måned, sammen med medarbejderens løn, skal indberette værdien af den fri bil. Læs mere på SKAT.dk

Fri firmatelefon
Med en fri firmatelefon menes, at dine medarbejdere kan gøre brug af deres firmatelefon privat. Her gælder særlige regler om personalegoder og skat, hvor medarbejderen skal betale skat af 3000 kr. om året. Læs mere på SKAT.dk

Forsikringer
Som arbejdsgiver kan du tilbyde at betale for dine medarbejderes generelle sundhedsforsikringer eller syge- og ulykkesforsikringer. 

Regler for forsikringer ifm. personalegoder og skat

Som med mange andre personalegoder, gælder også en række regler ifm. arbejdsgiverbetalte forsikringer. 

Sundhedsforsikring:

  • Hvis en sundhedsforsikring eksempelvis gælder både skader relateret til arbejdet samt skader, der er sket i privaten, skal dine medarbejdere betale skat af hele forsikringspræmien (medmindre sundhedsforsikringen er opdelt i separate policer). 

  • I langt de fleste tilfælde er arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.600 kr., og de er aldrig omfattet af bagatelgrænsen på 1.200 kr. for private personalegoder.

  • Hvis sundhedsforsikringen kun dækker arbejdsbetingede sygdomme og skader, er den skattefri for medarbejderne. 

Syge- og ulykkesforsikring:

  • Hvis du som arbejdsgiver betaler dine medarbejderes syge- og ulykkesforsikring, og hvis denne kun dækker arbejdstiden,  er forsikringspræmien ikke skattepligtig for medarbejderne (det gælder også rejseulykkesforsikringer).

  • Hvis du som arbejdsgiver betaler dine medarbejderes syge- og ulykkesforsikring, og hvis denne også dækker skader i medarbejderens fritid, er forsikringspræmien skattepligtig for medarbejderne. Medmindre forsikringssummen er under 500.000 kr., og at forsikringen ikke dækker dine medarbejderes familiemedlemmer. Dækker forsikringen også dine medarbejderes familiemedlemmer og/eller er forsikringssummen over 500.000 kr., skal medarbejderne beskattes af forsikringspræmien. 

Læs mere på SKAT.dk

Særlige regler om personalegoder og skat ift. julegaver

Når det kommer til julegaver til dine medarbejdere, gælder nogle særlige skatteregler. Hvis du som leder giver dine medarbejdere en årlig julegave, som ikke overstiger en værdi på 900 kr., skal dine medarbejdere ikke betale skat af julegaven. Når du skal opgøre værdien over personalegoder til den enkelte medarbejder i løbet af et år, indgår en julegave med en værdi på 900 kr. eller under.


Læs mere på SKAT.dk