Officeguru blog - Everything you need to know about job satisfaction

Alt du skal vide om arbejdsglæde

Med høj arbejdsglæde på kontoret følger engagement, produktivitet og motivation – tre nøgleord for en effektiv medarbejder eller kollega. Men hvordan skaber man arbejdsglæde, og hvad gør man, hvis kolleger eller medarbejdere oplever manglende arbejdsglæde? Læs med her, hvor Officeguru forsøger at give dig svarene.

Trivsel og arbejdsglæde

Trivsel og arbejdsglæde går hånd i hånd. Hvis arbejdsglæden er stor, vil trivslen blandt kolleger eller medarbejdere med høj sandsynlighed også være det. Trivsel og arbejdsglæde er vigtigt på en arbejdsplads, da det er med til at sørge for, at de ansatte har det godt, arbejder mere produktivt, engagerer sig mere i arbejdet og ikke mindst fastholder dem på arbejdspladsen. Der er mange måder, hvorpå man kan sørge for høj trivsel og arbejdsglæde, og det er vigtigt at man både som leder og kollega sørger for at prioritere at opretholde et godt, rart og anerkendende arbejdsmiljø på kontoret. Hvis ikke de ansatte på en arbejdsplads har det godt, kan det påvirke både performance og overordnet livsglæde, hvilket både kan være menneskeligt og økonomisk skadeligt. 

Årsager til manglende arbejdsglæde – hvad skal du være opmærksom på?

Der kan være flere grunde til mistet arbejdsglæde. Det kan både skyldes uoverensstemmelser medarbejdere/kolleger imellem, i relation til en leder/chef samt øget arbejdspres. Det er vigtigt at tage manglende arbejdsglæde på kontoret alvorligt, så man i stedet kan få skabt et rart, trygt og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives. 

De typiske årsager til manglende arbejdsglæde er:

  • Manglende ros og anerkendelse: Det er vigtigt, at man som leder eller kollega sørger for at anerkende og rose hhv. sine ansatte eller sine kolleger for det arbejde, de har lavet.

  • Brok fra kolleger: Når ens kolleger brokker sig på en uhensigtsmæssig måde, skaber det en negativ adfærd på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at man både som leder og kollega siger fra over for brok, der ikke er konstruktiv.

  • Travlhed og stress: Hvis der er travlt på kontoret, og man ikke føler, at man har noget pusterum, kan det give stress. Korte perioder med pres på arbejdspladsen er svære at komme udenom, og derfor er det essentielt, at man som leder husker at fokusere på de gode resultater af sine medarbejderes hårde arbejde. 

  • Mangel på opbakning fra lederen: Hvis man som medarbejder oplever, at ens chef ikke bakker en op og dermed mærker eller føler, at chefen ikke har tillid til en, kan det give ondt i maven og dårlig trivsel. Som leder er det vigtigt, at du lytter til dine medarbejdere, giver dig tid til dem og bakker dem op.

  • Dårlig relation til lederen: Oplever man som medarbejder at have en dårlig relation til lederen, kan det give uro og mistrivsel og dermed slukke for arbejdsglæden. Som chef er det vigtigt, at du viser dine medarbejdere, at du er der, bruger tid på dem og engagerer dig i dem.

  • Rutiner, der er uklare og ustrukturerede: Hvis medarbejdere ikke er klar over, hvad deres opgaver er, eller er usikre på, hvad virksomhedens visioner og fælles kurs er, kan det tage arbejdsglæden fra dem. Derfor er det vigtigt, at man som leder sørger for at kommunikere klart og tydeligt og i en ordentlig tone. 

Kilde: Arbejdsglæde nu

Har du, din kollega eller dine medarbejdere mistet jeres arbejdsglæde?

Hvis du, din kollega eller dine medarbejdere har mistet arbejdsglæde er det alfa og omega, at der bliver rettet op på det hurtigst muligt. Er det dig selv, bør du tage en snak med din chef, så I i fællesskab kan forsøge at afhjælpe problemet. Hvis du oplever, at din kollega har mistet arbejdsglæde, er det en god ide at støtte din kollega og huske at anerkende det job, vedkommende udfører – men husk, at det i sidste ende er lederens ansvar at skabe arbejdsglæde. Er du leder, bør du være opmærksom på ovenstående årsager til manglende arbejdsglæde. Du bør være tydelig i din kommunikation til dine ansatte, give dig tid til dem, huske at anerkende og rose dem samt lytte til dem. Som leder er det dit fornemmeste job at sikre en høj arbejdsglæde på arbejdspladsen – det vil både sørge for, at dine ansatte er glade for at gå på arbejde og derfor yder en produktiv indsats, og samtidig vil det kunne ses på bundlinjen; det skyldes både den øget produktivitet, men også lavere sygefravær og personaleomsætning. 

Hvad skaber arbejdsglæde?

Foruden at være opmærksom på de typiske årsager til manglende arbejdsglæde, er der en række andre punkter, du kan fokusere på, hvis du som chef/leder vil skabe motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Giv dine medarbejdere feedback

Det er vigtigt at give dine medarbejdere konstruktiv feedback – både i form af ros og kritik. Hvis du glemmer at give dem feedback, risikerer du, at dine medarbejdere vil være i tvivl om, hvorvidt de gør deres job ordentligt og dermed potentielt blive usikre på dem selv. Ved at huske at give dine medarbejdere konstruktiv feedback, vil de vide, hvad de gør godt, samt hvordan de kan forbedre sig – og det giver både motivation og arbejdsglæde.

Husk at bakke medarbejderne op

Det er vigtigt for medarbejdere at føle sig imødekommet og forstået – også hvis de begår fejl. Derfor er det vigtigt, at du som leder sætter dig ind i deres udfordringer eller problematikker. Oplever en medarbejder eksempelvis, at en kunde eller anden udefra kritiserer ham/hende, bør du bakke medarbejderen op og vise loyalitet. På den måde vil medarbejderen føle sig værdsat, imødekommet og stolet på.

Fejr succeserne!

Skab motivation og arbejdsglæde ved at fejre og hylde de succesfulde projekter på arbejdspladsen. Succes kan måles på mange forskellige parametre; det kan være et samarbejde på tværs af afdelinger som er lykkedes, det kan være gode oplevelser med glade og taknemmelige kunder, det kan være i form af læring og ny viden, som vil bidrage til virksomheden og fremtidens arbejde – og meget mere. 

Hav fokus på det positive

Positivitet og generelt en positiv arbejdsplads skaber motivation og arbejdsglæde. Du kan f.eks. fokusere på gode resultater, fede kundecases osv. Det vil øge engagementet og gøre, at medarbejderne føler sig påskønnet og værdsat – alle sammen elementer, der skaber arbejdsglæde.

Giv dine medarbejdere frihed under ansvar

Med tillid kommer ansvar, men med tillid kommer også frihed. Det skaber motivation og arbejdsglæde, når medarbejdere føler tillid fra lederen og får tildelt ansvar, men også når det ansvar kommer med en god portion frihed. Har dine medarbejdere f.eks. mulighed for at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen, hvis de ønsker det? Eller har I implementeret en 30-timers arbejdsuge? Der er flere måder, hvorpå man kan skabe frihed for sine medarbejdere, så deres arbejdsglæde forøges.

Involvér dine medarbejdere og hav fokus på kommunikation

Når du involverer dine medarbejdere, giver dem ansvar og kommunikerer klart og tydeligt, skaber det arbejdsglæde og engagement. Det fremmer kreativiteten i din medarbejderstab, når du involverer og sparrer med dem. Ved at dine medarbejdere føler sig involveret, lyttet til, og informeret ordentligt, føler de sig betydningsfulde for virksomheden og vil i højere grad mærke, at det, de laver, er meningsfuldt for dem – og det giver arbejdsglæde!


Kilde: Væksthus for ledelse: “4 tips til at skabe arbejdsglæde” og People Tools: “12 tips og forslag til at skabe større arbejdsglæde”

Hvad giver arbejdsglæde blandt dine kolleger og hos dig selv?

Selvom det i sidste ende er lederens ansvar at sørge for at skabe motivation og arbejdsglæde, er der også meget, du selv kan gøre – både for din egen skyld og for dine kollegers. 

Smil – og verden smiler tilbage

Når du smiler, smitter det, og så skaber det grin, glæde og god energi på arbejdspladsen. Tag dig tid til at sige “godmorgen” til dine kolleger og spørg ind til, hvordan ferien eller weekenden er gået. Når du er imødekommende og smilende, vil det smitte, og det vil styrke kontorets generelle arbejdsglæde.

Hold fri i frokostpausen

Når du har frokostpause, så hold fri, og undgå at bruge den til ekstra arbejde. Frokostpausen er en vigtig faktor i løbet af en arbejdsdag, da den både giver en tiltrængt pause og et pusterum fra arbejdet og samtidig giver mulighed for at være social med kollegerne. 

Husk at bevæge dig

Det er sundt at komme ud og røre sig lidt i løbet af en arbejdsdag. Når du sidder ned for længe, sænkes energiniveauet og dermed også din koncentrationsevne. Stræk benene, gå en lille tur med en kollega, hvor I vender en opgave, tag trapperne i stedet for elevatoren osv. Måske du har et hæve-sænkebord og kan tage noget arbejdstid stående?

Husk at rose og takke hinanden

Det er altid rart at få ros, men ofte forventer vi det kun eller primært fra lederen. Husk derfor også at rose og takke dine kolleger – måske de har gjort et rigtig godt stykke arbejde, hjulpet dig med en svær opgave eller måske I har haft en god samarbejdsproces. Ros og værdsættelse af hinanden skaber arbejdsglæde og positivitet.

Du må gerne takke nej!

Måske du kender til det, at du kommer til at tage for mange arbejdsopgaver ind, fordi du så gerne vil gøre alle tilfredse og vise, at du gerne vil dit arbejde og din arbejdsplads. Men det er helt i orden at takke nej, når du har for meget på dit bord. Har du for mange opgaver, kan det blive uoverskueligt, og du kan få travlt og føle dig stresset. Du kan hjælpe dig selv med at bibeholde din arbejdsglæde, hvis du husker at sige nej, når du faktisk ikke har tid. Stå ved dig selv – det er en vigtig læring, og det skaber integritet og øger din selvindsigt og dit selvværd i sidste ende.

Det er dog vigtigt at understrege, at alle mennesker er forskellige, og derfor også har forskellige behov. For nogle skaber én ting arbejdsglæde, mens den for andre er mere ‘ligegyldig’. Derfor er kommunikation igen et helt essentielt aspekt i arbejdet med at skabe arbejdsglæde, fordi det er ved at kommunikere med hinanden, at vi forstår hinanden og kan øge positivitet, arbejdsglæde og godt kollegialt fællesskab.

Kilde: People Tools: “12 tips og forslag til at skabe større arbejdsglæde”

Skab arbejdsglæde – det har en direkte effekt på bundlinjen

Som tidligere nævnt vil arbejdsglæde kunne ses på bundlinjen. Derfor er arbejdsglæde både sundt og godt for dine medarbejdere og kolleger, for dig selv og for virksomheden helt generelt. Fordi en høj arbejdsglæde og trivsel øger produktivitet, engagement og motivation, giver det også færre sygedage, mindre stress og fastholder dygtige og gode medarbejdere. Alt sammen faktorer som har en direkte effekt på bundlinjen.