Officeguru blog - Tips to foster motivation in the workplace

Gode råd til at skabe motivation på arbejdspladsen

Hvad gør du, hvis du mister meningen med arbejdslivet? Og hvad gør du som leder for at hjælpe dine medarbejdere med at finde den rette motivation? Fra tid til anden kan det være svært at identificere meningen med arbejdslivet, og hvis meningen først forsvinder, så banker stressen på døren. Det vil man som leder og medarbejder allerhelst undgå, da det kan være svært at rejse sig, hvis man først har lagt sig med stress. 

Den rette mening i arbejdslivet 

Man kan som leder give sine medarbejdere en tilstrækkelig motivation, således at de får nemmere ved at identificere deres mening med arbejdslivet. Herunder vil vi fortælle dig meget mere om, hvordan man skaber de rette motivationsfaktorer på arbejdspladsen ved hjælp af seks gode råd. Tilbage i 2018 sagde Morten Albæk i et interview til Kristeligt Dagblad: 

“Hvad enten du er produktionsmedarbejder, HK’er, akademiker eller ufaglært, så har vi mennesker tre ting tilfælles. Det første er, at vi skal dø, det andet er, at livet er fyldt med tilfældigheder, og det tredje er, at vi gerne vil leve et meningsfyldt liv.”

Når Morten Albæk taler om et meningsfyldt liv, forsøger han ikke at diktere, hvad der er rigtigt og forkert i den sammenhæng – det skal det enkelte individ selv afgøre. På en arbejdsplads er det dog virksomheden og ledernes opgave at sætte de rette rammer, således at medarbejderne føler, at de har en tilstrækkelig mening i arbejdslivet, og på den måde føler, at de lever et meningsfyldt liv. Det er afgørende for medarbejderens motivation på arbejdspladsen. 

Hvordan skaber man så, som leder, de bedste rammer for sine medarbejdere, så de de fleste dage uden besvær kan identificere deres mening med arbejdslivet? Det gør man blandt andet ved at sikre, at medarbejderne både trives og er motiveret for at komme på arbejde.

Motivation og trivsel på arbejdspladsen går hånd i hånd

Når man taler om motivation og trivsel på arbejdspladsen, er det vigtigt at skelne mellem medarbejderen selv, kollegerne og ledelsen. 

Motivationsfaktorer på arbejdspladsen

Den fornemmeste opgave for en leder er, at understøtte sine medarbejdere i deres arbejde, således at de føler sig set, hørt og motiveret. Det er altså forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvad der motiverer dem, og du skal som leder kunne navigere rundt i dette og i fællesskab med dine medarbejdere finde nogle overordnede motivationsfaktorer på arbejdspladsen. 

Graden af motivation afhænger af: 

  • behovet for at føle selvstændighed 

  • behovet for at føle sig kvalificeret til jobbet 

  • behovet for meningsfulde relationer i virksomheden

For at opfylde disse tre behov har vi herunder listet seks gode råd, som du kan gøre brug af, når du skal sikre de rette motivationsfaktorer på arbejdspladsen og på den måde give dine medarbejdere en mening med arbejdslivet.

1. Inkluder medarbejderen i løsningsforslag 

Når du inkluderer medarbejderen i at finde de rette løsningsforslag, sikrer du medarbejderen behov for at føle en vis selvstændighed, og du viser samtidig også, at du stoler på medarbejderens kvalifikationer. Som leder skal du kunne slippe kontrollen, og frem for at agere ekspertrollen skal du agere en mere faciliterende rolle. 

2. Gør en dyd ud af at lytte 

Som leder er det vigtigt, at du lytter aktivt og anerkendende til dine medarbejderes perspektiver til et løsningsforslag. Det giver medarbejderen en følelse af at styrke meningsfulde relationer og sikrer ligeledes, at de føler sig ekstra kvalificeret til deres job. 

3. Giv dine medarbejdere medbestemmelse 

Ved at give medarbejderne medbestemmelse sikrer du deres behov for at føle sig kvalificeret og selvstændige. Dette skal selvfølgelig ske inden for de givne rammer, men det er vigtigt, at både medarbejdernes bidrag og ansvar bliver tydeliggjort. 

4. Skab et rum for ros

En af de helt afgørende motivationsfaktorer på arbejdspladsen er at finde i ris og ros-afdelingen. Når man som medarbejder har gjort et godt stykke arbejde, er det altid rart med noget ros. Dette er med til at give medarbejderen en følelse af selvstændighed og en anerkendelse af medarbejderens givne kvalifikationer. Ved at sætte disse rammer skaber man en positiv feedbackkultur, hvor det i højere grad bliver anerkendt at rose hinanden på tværs – en ros som sikrer motivation og trivsel på arbejdspladsen.

5. Vidensdel og dyrk medarbejdernes talenter

Du kan som leder være med til at understøtte vidensdeling og talentudvikling. Dette skal være et ønske fra medarbejderen selv, og er dette tilfældet, kan man tilbyde efteruddannelse eller relevante kurser. 

6. Smid bonusordninger og sammenlignende evalueringer ud

Når medarbejderne, ved brug af bonusordninger og evalueringer, konstant bliver målt og vejet op imod hinanden, har det ikke den ønsket effekt. Det skaber tværtimod en demotiverende kultur, hvor medarbejderne føler, at de er i konstant konkurrence med hinanden. 

Meningen med arbejdslivet forstået på ny

Og således de seks gode råd til at skabe motivationsfaktorer på arbejdspladsen. Ved at at integrere disse gode råd i virksomhedens arbejdsstruktur kan man som leder give sine medarbejdere en tilstrækkelig motivation, således at de får nemmere ved at identificere deres mening med arbejdslivet. 

Vi har måske over årene glemt at prioritere vores mentale sundhed over vores arbejdsliv. Men det regner jo også om sommeren, og identifikationen af en absolut mening med arbejdslivet er selvfølgelig her ment med modifikationer. Det er nemlig helt uundgåeligt, at der ikke også vil være dage, hvor man blot møder op, passer sit arbejde, og går hjem igen – og de dage skal der også være plads til. 

At skabe mening med arbejdslivet er en stor del af at skabe arbejdsglæde. Det kan du læse mere om her.