1. Anvendelse

De almindelige forretningsbetingelser (‚ÄĚBetingelserne‚ÄĚ) i den til enhver tid g√¶ldende seneste version, er g√¶ldende for alle kunder, der har truffet aftale med Officeguru A/S, cvr-nr. 33 07 06 91 (‚ÄĚVirksomheden‚ÄĚ) om Virksomhedens levering af ydelser, varer, mv. der rekvireres via en online platform ben√¶vnt ‚ÄĚOfficeguru‚ÄĚ (‚ÄĚPlatformen‚ÄĚ) til Virksomhedens kunder (‚ÄĚKunder‚ÄĚ).

Betingelserne udg√łr sammen med Virksomhedens og/eller Tredjepartens tilbud, herunder opdaterede tilbud, det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden.

I det tilf√¶lde, at der foreligger almindelige forretningsbetingelser, k√łbsbetingelser mv. fra kunden, skal n√¶rv√¶rende forretningsbetingelser altid have forrang.

1.1. Systematik

Betingelserne er g√¶ldende for samtlige aftaler med de s√¶rbestemmelser, der g√¶lder for de enkelte fag, der alene v√¶re g√¶ldende for aftaler indenfor de p√•g√¶ldende s√¶romr√•der, og som er oplistet i det f√łlgende:

‚ÄĚEntreprise‚ÄĚ: Entrepren√łr- og anden h√•ndv√¶rksvirksomheder‚ÄĚ, herunder t√łmrer-, VVS-, elektriker-, murerydelser mv.

‚ÄĚService‚ÄĚ: Reng√łring, Vinduespudsning, Vicev√¶rter, Piccolo/Piccoline, vikar og andre Serviceydelser.

‚ÄĚF√łdevarer‚ÄĚ: Levering af F√łdevarer, herunder Kaffe og Frugtordninger.

‚ÄĚEvents‚ÄĚ

‚ÄĚVirksomhedsgaver‚ÄĚ

‚ÄĚFrokostordninger‚ÄĚ

2. Indgåelse af aftaler

Betingelserne omfatter samtlige aftaler imellem Virksomheden og Kunden. Aftaler træffes primært ved sædvanlig korrespondance eller via Platformen.

Betingelserne omfatter tillige samtlige aftaler imellem Virksomhedens Partnerne (‚ÄĚTredjepart‚ÄĚ) og Kunden (‚ÄĚTredjepartsaftaler‚ÄĚ). I s√•fald administreres aftalen fortsat igennem Platformen, og Betingelserne skal v√¶re g√¶ldende med den √¶ndring, at aftaleparten ikke er Virksomheden, men en aftale indg√•et direkte med den p√•g√¶ldende Tredjepart. Ved Tredjepartsaftaler, vil det fremg√• af tilbuddet, at der er tale om en tredjepartsaftale.

En ordre anses f√łrst for accepteret og derved bindende for Virksomheden, n√•r et g√¶ldende tilbud fra Virksomheden eller Tredjepart er blevet accepteret.

Et tilbud er g√¶ldende i f√łlgende perioder, hvorefter tilbuddet udl√łber:

  • Entreprise; 90 dage

  • Service; 90 dage

  • F√łdevarer; 90 dage

  • Events; 30 dage

  • Virksomhedsgaver; 30 dage, dog kun s√• l√¶nge lager haves.

  • √ėvrige; 30 dage

Et tilbud er baseret p√• alle kendte, af kunden oplyste, og ‚Äď i relation til Entreprise og Service, evt. besigtigede forhold.

Et tilbud inkluderer ikke arbejde på helligdage, med mindre at andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Virksomheden/Tredjepart og Kunden.

Accept af tilbuddet efter at tilbuddet er udl√łbet eller accept med vilk√•r eller betingelser, der ikke stemmer overens med tilbuddet, skal betragtes som et nyt tilbud fra Kunden.

Fsva. Entreprise, indg√•s ikke aftaler om udf√łrelse af arbejde i overslag eller i regning, med mindre at andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, jf. dog pkt. 3.

En l√¶ngerevarende aftale skal forst√•s som en aftale, hvor ydelserne skal udf√łres i minimum 2 p√• hinanden f√łlgende m√•neder (‚ÄĚL√¶ngerevarende Aftaler‚ÄĚ). Aftaler, der indg√•s indenfor Service og F√łdevarer, skal som udgangspunkt anses som en L√¶ngerevarende Aftale, med mindre andet er aftalt.

Længerevarende Aftaler kan opsiges med det opsigelsesvarsel, som fremgår af Betingelserne, med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

3. Ændringer, Tillægsydelser og Afbestilling

3.1 Ændringer og Tillægsydelser

Hvis Kunden √łnsker at erhverve ekstraydelser (‚ÄĚTill√¶gsydelser‚ÄĚ), skal Kunden anmode om et opdateret tilbud for ekstraydelserne. Opdateret tilbud skal fremsendes og accepteres.

I det omfang, at arbejdet er bestilt, men tilbud ikke er fremsendt eller accepteret forinden dets udf√łrelse, vil Till√¶gsydelserne afregnes iht. til de til enhver tid g√¶ldende priser. Vedr√łrer Till√¶gsydelserne Entreprise, vil Till√¶gsydelserne betragtes som en aftale om udf√łrelse billigst i regning.

3.1.1. S√¶rligt vedr√łrende Entreprise og Service

S√¶rligt vedr√łrende Entreprise og Service: Hvis der i forbindelse med udf√łrelse af arbejdet konstateres skjulte- og/eller uforudsete forhold (‚ÄĚForholdene‚ÄĚ), der medf√łrer, at arbejdets omfang bliver mere omfangsrigt end oprindeligt forudsat, er Virksomheden berettiget til ekstra vederlag.

Hvis Aftalens omfang, som f√łlge af Forholdene, overstiger 50% af den oprindelige aftale, eller hvis Forholdene p√•kr√¶ver, at der skal udf√łres arbejde, der ligger udenfor Virksomhedens medarbejderes eller p√•g√¶ldende Tredjeparts s√¶dvanlige kompetencer, er Virksomheden og/eller den p√•g√¶ldende Tredjepart berettiget til at oph√¶ve aftalen, uden at Kunden kan g√łre erstatningskrav g√¶ldende imod Virksomheden, eller Tredjeparten som f√łlge heraf.

3.2 Afbestilling og Fortrydelsesret

Leverancer eller delleverancer kan afbestilles p√• f√łlgende betingelser:

3.2.1. Entreprise

Ved afbestilling tidligere end 30 kalenderdage f√łr aftalt udf√łrelse, betales et afbestillingsgebyr p√• 10% med till√¶g af eventuelle dokumenterende til opgaven indk√łbte materialeomkostninger, der ikke kan afbestilles.

Ved afbestilling senere end 30 kalenderdage f√łr aftalt udf√łrelse, betales et afbestillingsgebyr p√• 25% med till√¶g af eventuelle dokumenterende til opgaven indk√łbte materialeomkostninger, der ikke kan afbestilles.

3.2.2. Service

Ved afbestilling tidligere end 30 kalenderdage f√łr aftalt udf√łrelse, betales et afbestillingsgebyr p√• 10% med till√¶g af eventuelle dokumenterende til opgaven indk√łbte materialeomkostninger, der ikke kan afbestilles.

Ved afbestilling senere end 30 kalenderdage f√łr aftalt udf√łrelse, betales et afbestillingsgebyr p√• 25% med till√¶g af eventuelle dokumenterende til opgaven indk√łbte materialeomkostninger, der ikke kan afbestilles.

3.2.3. F√łdevarer

Afbestilling af en enkeltleverance kan, fsva. F√łdevarer ske vederlagsfrit, s√•fremt afbestilling er sket senest 2 hverdage f√łr og inden kl. 10.00, direkte til Tredjeparten via platformen.

3.2.4. Events

Afbestilling tidligere end 60 kalenderdage f√łr et planlagt event kan ske uden beregning.

Ved afbestilling senere end 60 kalenderdage, men tidligere end 15 kalenderdage f√łr et planlagt event, betales 50% af tilbudsprisen.

Ved afbestilling senere end 15 kalenderdage, men tidligere end 5 kalenderdage f√łr et planlagt event, betales 100% af tilbudsprisen.

3.2.5. Virksomhedsgaver

Afbestilling kan kun ske mod betaling af 100% af tilbudsprisen.

4. Platformen og Virksomhedens og/eller Partnerens ydelser

Ydelserne vil blive udf√łrt og/eller leveret af enten:

a) Virksomhedens medarbejdere eller direkte underentrepren√łrer eller leverand√łrer (‚ÄúVirksomhedens Medarbejdere‚ÄĚ), eller

b) Tredjepart, eller dennes direkte underentrepren√łrer eller leverand√łrer.

4.1. Tidspunkt og forsinkelse

Ydelserne udf√łres eller leveres i henhold til aftale, som angivet i tilbuddet i seneste opdaterede version (‚ÄĚEstimerede Leveringstidspunkt‚ÄĚ), for Entreprise og Service, under hensyntagen til, at arbejdet udf√łres h√•ndv√¶rksm√¶ssigt korrekt og uden v√¶sentlige fejl og mangler.

I det omfang at tidspunktet for tilbuddets accept bevirker, at det Estimerede Leveringstidspunkt bliver udskudt, vil Virksomheden og/eller Tredjeparten opdatere tilbuddet.

Virksomhedens ydelser leveres som udgangspunkt til den tid, der fremg√•r af tilbuddet, hvoraf den seneste opdaterede version skal have forrang. De tidspunkter, som fremg√•r af tilbuddet eller ordrebekr√¶ftelsen, skal betragtes som tidsestimater og skal ikke i nogen tilf√¶lde anses som v√¶rende en bindende aftale om udf√łrelse af arbejderne indenfor et givent tidspunkt.

4.1.1. S√¶rligt vedr√łrende Entreprise og Service:

I det omfang, at arbejdet bliver forsinket som f√łlge af Kundens forhold, herunder, men ikke begr√¶nset til, afvisning af at lade arbejdet udf√łre, manglende adgang til relevante lokaler, manglende afgivne oplysninger omkring arbejdets omfang, er Virksomheden og/eller Tredjeparten berettiget til at udskyde det Estimerede Leveringstidspunkt tilsvarende.

Hvis Virksomhedens leverance forsinkes mere end 4 uger fra det Estimerede Leveringstidspunkt, idet vejrlig (i det omfang at der skal udf√łres arbejde udend√łrs) dog ikke skal medregnes, kan Kunden ‚Äď med virkning for fremtidige ydelser ‚Äď h√¶ve aftalen for den eller de specifikke ordrer, der er ber√łrt af forsinkelsen, uden at Kunden dog kan rette erstatningskrav imod Virksomheden, Underleverand√łren eller Tredjeparten som f√łlge heraf.

4.2. Udf√łrelse af arbejdet

Med mindre at andet er aftalt, udf√łres Arbejdet som udgangspunkt p√• Kundens adresse, som registreret af Kunden p√• dennes profil p√• Platformen.

Hvis arbejdet skal udf√łres p√• en anden adresse end den registrerede, skal Kunden oplyse adressen i forbindelse med anmodning om tilbud.

4.3. Suspension af Virksomhedens og/eller Tredjepartens ydelser

Virksomheden og/eller Tredjeparten er berettiget til at suspendere sine ydelser og standse samtlige arbejder, i tilfælde af, at Kunden ikke har betalt skyldige fakturaer inklusiv renter og omkostninger efter modtagelse af tredje rykker eller i det omfang, at Kunden ikke pr. anfordring har stillet krævet depositum for Virksomheden og/eller tredjepartens ydelser.

4.4. Særlige betingelser

Udover de generelle vilk√•r, g√¶lder f√łlgende s√¶rlige vilk√•r:

4.4.1. Frokostordninger

4.4.1.1 Menu

Partneren leverer den aftalte menusammensætning, som fremgår i Platformen.

4.4.1.2 Priser

Prisen for de aftalte ydelser fremgår af Platformen.

4.4.1.3 Antal og ændringer

Antallet af portioner/kuverter beregnes ud fra det antal, som fremgår på Platformen.

Kunderne kan reducere antallet frem til 2 hverdage f√łr og inden kl. 10.00, dog maksimalt med i alt 25%. Medmindre andet er skriftligt aftalt med Partneren.

Kunderne kan ikke reducere antallet med mere end 25 % med det for Aftalen gældende opsigelsesvarsel, dog tidligst med virkning efter en eventuel aftalt minimums kontraktperiode.

Kunderne kan h√¶ve antallet frem til 2 hverdage f√łr og inden kl. 10.00.

Partneren er forpligtet til, p√• bedste vis, at im√łdekomme ekstra bestillinger, som kommer efter deadline.

I ferieperioder dvs.; 3 dage f√łr p√•ske, fredag efter Kristi Himmelfart, juli m√•ned og mellem jul og nyt√•r og p√• virksomhedens udvalgte lukkedage, kan antallet frit reguleres ned efter √łnske, eller leveringen kan s√¶ttes p√• pause. Information herom skal meddeles i Platformen senest 14 dage forinden.

Leverancen kan sættes på pause i én uge op til 2 gange årligt. Information herom skal meddeles i Platformen senest 3 uger forinden.

Kunderne skal bestille m√łdeforplejning mv. senest kl. 10.00 to dage f√łr den √łnskede levering. Medmindre andet er skriftligt aftalt med Partneren.

4.4.1.4 Levering

Der aftales et leveringstidspunkt, som fremgår på Platformen.

Såfremt der er forsinkelser i leveringen, skal Partneren orientere kunden herom hurtigst muligt.

Leveres der med mere end 45 min. Forsinkelse, skal kunden ikke betale for transporten.

Leveres der med mere end 60 min. Forsinkelse, skal kunden ikke betale for maden.

4.4.1.5 Håndtering af frokosten

Kunderne h√•ndterer selv ops√¶tning og afrydning af maden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Efter frokost skylles brugt service af Kunden (krav fra Levnedsmiddelstyrelsen), som medtages af chauff√łren ved n√¶ste levering af frokost.

Såfremt Kunden sender service retur, som ikke er skyllet af, faktureres et gebyr på 250 kr. ekskl. moms.

4.4.1.6 Håndtering af service

Kunden skal pakke brugt service forsvarligt, således at der ikke sker skade på fade, skåle mv. Såfremt Kunden ikke overholder dette sendes en påmindelse. Overholdes det fortsat ikke, er Partneren berettiget til at fakturere et gebyr for ompakning på 250 kr. ekskl. moms.

S√•fremt service √łdel√¶gges hos virksomheden faktureres dette til indk√łbspris + 20 % for h√•ndtering. Det er Partnerens ansvar at orientere Kunden herom.

4.4.1.7 Skift af k√łkken

Kunden kan v√¶lge at skifte til et nyt k√łkken i Platformen med en skriftligt varsel p√• l√łbende uge + 7 dage.

4.4.1.8 Ansvar og misligholdelse

Partneren er forpligtet til tidligst at transportere maden fra k√łkkenet kl. 10.00, s√• Kunden kan forvente at 3-timers reglen tidligst overskrides kl. 13.00.

Partneren forpligter sig til at videreformidle evt. tilbagekaldelse af f√łdevarer til b√•de ber√łrte virksomheder uden un√łdigt ophold. Partneren bekr√¶fter endvidere drive sin forretning p√• lovlig vis og med alle kr√¶vede tilladelser.

4.4.2 Events

Der skal stilles k√łkkenfaciliteter til r√•dighed, som giver mulighed for l√łbende og afslutningsvis, at reng√łre og pakke medbragt udstyr og glas. S√•fremt dette ikke er muligt, skal dette oplyse p√• forh√•nd, og en ekstra udgift til arrangementet kan forventes indregnet i prisen.

Tilbud vil v√¶re inklusiv l√łbende opvask af glas mv., med mindre at andet er aftalt.

Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for √łdelagt gulv, v√¶gge eller m√łbler, som f√łlge af spildte cocktails, √łl eller ingredienser.

Det er arrang√łrens ansvar at tage h√łjde for dette i forbindelse med anvisning af baren og festens placering.

Hvis der som f√łlge af g√¶sters uagtsomme eller fors√¶tlige handlinger sker skade p√• Virksomhedens eller Tredjepartens materiel, vil omkostningerne til genanskaffelse efterf√łlgende blive opkr√¶vet hos Kunden.

4.4.3. Service ‚Äď Piccolo/Piccoline, vikarservices og lignende

Piccolo/Piccolineservices skal forst√•s som serviceydelser, hvor Virksomheden eller en Partner stiller en medarbejder til r√•dighed for Kunden i en l√łbende eller afgr√¶nset periode.

S√•fremt Kunden, indenfor en periode l√łbende til og med 3 m√•neder efter aftalens oph√łr, fastans√¶tter den p√•g√¶ldende medarbejder, som er leveret som Piccolo/Piccoline/Vikar eller tilsvarende, vil Virksomheden v√¶re berettiget til et rekrutterings fee svarende til 20% af den p√•g√¶ldende medarbejders √•rsl√łn hos Virksomheden eller dennes partner.

Rekrutterings fee'et falder til betaling indenfor de gældende betalingsbetingelser for Kunden.

5. Længerevarende Aftaler

En l√¶ngerevarende aftale skal, med mindre at andet er aftalt, forst√•s som en serviceaftale- eller vikaraftale, hvor ydelserne skal udf√łres i minimum 2 p√• hinanden f√łlgende m√•neder.

Ved L√¶ngerevarende Aftaler skal f√łlgende supplerende v√¶re g√¶ldende:5.1. Arbejdets genstand

Aftalen omfatter det arbejde eller leverancer, som er anf√łrt i tilbuddet.

5.2. Vederlagets omfang

Vederlaget omfatter samtlige omkostninger i forbindelse med arbejdets udf√łrelse, herunder l√łn, ferie- og sygedage, ATP, ulykkesforsikring, materialer, ansvarsforsikring, ledelse, inspektion og administration.

5.3. Meddelelser

Det tilstræbes, at Kunden meddeles om konstaterede uregelmæssigheder, konstaterede tiltrængte reparationer/fornyelser mv.

5.4. Materialer

Det tilstr√¶bes, at der alene vil blive anvendt de mest hensigtsm√¶ssige og milj√łrigtige reng√łringsmidler samt reng√łringsmidler, der er svanem√¶rket.

5.5. Opsigelses eller skift af Partner

Aftalen træder i kraft, når Kunden har godkendt tilbud i Platformen.

Hvis aftalen er indg√•et som l√łbende opgave, kan Kunden opsige aftalen med 3 m√•neders varsel til den sidste dag i m√•neden. Med undtagelse af frokostordninger, som kan opsiges med 1 m√•neds varsel til den sidste dag i m√•neden.

Hvis Kunden v√¶lger at skifte til en ny Frokostpartner i Platformen, kan dette g√łres med l√łbende uge + 7 dages varsel.

Med mindre andet er aftalt, kan L√¶ngerevarende Aftaler af begge Parter opsiges med skriftligt varsel p√• 3 m√•neder til udgangen af en m√•ned, dog tidligst til oph√łr ved en eventuel aftalt pr√łveperiode eller fast aftaleperiode.

5.6. Administration

På alle vellykkede transaktioner betaler Kunden til Virksomheden et Servicefee på 1,79% af samtlige fakturerede ydelser på den pågældende transaktion. Læs mere om vores Servicefee her.

6. Priser og betalingsbetingelser

Prisen for produkterne og ydelserne er som anf√łrt i tilbuddet.

S√•fremt prisen ‚Äď undtagelsesvist - ikke er aftalt, afregnes der efter de takster, der er s√¶dvanlige og som fasts√¶ttes under hensyn til tidsforbrug mv. (regningsarbejde).

Alle priser er i danske kr. ekskl. moms, med mindre andet fremgår af aftalen eller tilbuddet.

Hvis der ikke er indg√•et et tilbud, refunderes K√łrsel i Virksomhedens, Underleverand√łrens og/eller Tredjepartens medarbejderes egne biler i forbindelse med udf√łrelsen af serviceydelser, af Kunden til de af staten fastsatte takster.

Hvis der ikke er indgået et tilbud, refunderes parkering krone for krone.

S√•fremt der ikke er indg√•et s√¶rskilte betalingsbetingelser, skal betaling ske senest 8 kalenderdage fra udstedelse af faktura (‚ÄĚForfaldsdagen‚ÄĚ). Ved L√¶ngerevarende Aftaler opg√łres og faktureres ydelserne pr. m√•ned.

Medmindre at andet er aftalt, fremsendes fakturaer pr. e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse, eller uploades p√• Kundens profil. Virksomheden kan desuden tilbyde at fakturere via EAN-faktura samt Leverand√łrservice.

Virksomheden kan kr√¶ve, at der registreres et gyldigt betalingskort. Med mindre at andet er aftalt, er Virksomheden berettiget, men ikke forpligtet til at opkr√¶ve fakturabel√łbet automatisk fra det registrerede betalingskort pr. forfaldsdatoen.

For manglende eller forsinket betaling pålægges renter 2,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, med mindre andet fremgår af aftalen eller den udstedte faktura.

Ved rykkerskrivelser tillægges rykkergebyr kr. 100.00 pr. rykker, dog maksimalt kr. 300.00.

Ved manglende betaling efter 3 rykkere, vil kravet blive overdraget til inkasso.

Ved manglende betaling ‚Äď eller mistanke efter Virksomhedens diskretion√¶re sk√łn om manglende betalingsevne ‚Äď er Virksomheden berettiget til at suspendere Kundens profil p√• Platformen, ligesom Virksomheden er berettiget til at standse og betinge udf√łrelsen af fremtidigt arbejde med, at der stilles depositum for betaling af fremtidige ydelser.

Ved manglende betaling, er Virksomheden og/eller Tredjeparten berettiget til, efter skriftligt påkrav på 10 dage, at ophæve en Længerevarende Aftale. Ved ophævelse, forfalder Kundens restydelser i opsigelsesperioden i sin helhed til omgående betaling uden fradrag for eventuelle besparede omkostninger.

Samtlige priser bliver pristalsreguleret hvert år d. 1. januar med udgangspunkt i stigningen i det senest offentliggjorte nettoprisindeks i forhold til det tilsvarende nettoprisindeks året forinden.

7. Kundens registrering og medvirken

Kunden skal registrere sig som bruger på Platformen. I forbindelse med registreringen bekræfter Kunden, at denne ikke er forbruger og handler som led i sit erhvervsmæssige virke.

Kunden er forpligtet til at oplyse om alle √¶ndringer i kundens kontaktoplysninger, herunder √¶ndring i e-mailadresse. S√•fremt kunden ikke oplyser om √¶ndringer i kontaktoplysninger, kan kunden ikke senere g√łre g√¶ldende, at fakturaen eller rykkeren ikke er modtaget.

Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, arealer og omr√•der, i det omfang det er n√łdvendigt for at udf√łre ydelserne. Kunden skal i n√łdvendigt omfang udlevere tilstr√¶kkelige adgangskort/n√łgler.

8. Reklamation

Det p√•hviler Kunden ‚Äď straks og senest 7 kalenderdage efter at kunden er blevet opm√¶rksom herp√• ‚Äď at meddele Virksomheden p√•ber√•bte fejl og mangler ved det leverede.

For F√łdevarer skal Kunden dog reklamere straks og senest 1 kalenderdag efter levering.

S√•fremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anf√łrt, kan kunden ikke senere g√łre manglen g√¶ldende.

Virksomheden og/eller Tredjeparten har afhjælpningsret i form af omlevering eller reparation.

8.1. S√¶rligt vedr√łrende Entreprise og Service

Virksomheden og/eller Tredjeparten har afhjælpningsret.

Mangler som Virksomheden og/eller Tredjeparten er ansvarlig for, skal besigtiges senest 14 dage efter modtagelse af reklamation og igangsættes senest 6 uger efter, at Kunden har afgivet meddelelse om manglerne.

S√•fremt accepterede - v√¶sentlige - mangler ikke er p√•begyndt afhjulpet indenfor denne frist, eller s√•fremt manglerne ikke er endeligt afhjulpet senest 14 dage herefter, er Kunden berettiget til ‚Äď med virkning for fremtidige ydelser ‚Äď at oph√¶ve den p√•g√¶ldende aftale.

8.2. S√¶rligt vedr√łrende Virksomhedsgaver

Reklamation sker direkte overfor Tredjeparten iht. Tredjepartens til enhver tid gældende reklamationsbetingelser, dog således at reklamationer indsendes via platformen.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

Virksomheden/Tredjeparten kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser af nogen art.

I tilf√¶lde af forsinkelse udover dette, kan kunden oph√¶ve Aftalen iht. pkt. 4.1. Kunden har ikke √łvrige misligholdelsesbef√łjelser i denne anledning og er ikke i forbindelse med oph√¶velsen berettiget til erstatning.

I tilf√¶lde af mangler, som Virksomheden/Tredjeparten b√¶rer ansvaret for, er Kunden berettiget til, i det omfang at manglerne ikke er p√•begyndt afhjulpet eller endeligt afhjulpet indenfor de i pkt. 8 angivne frister, er Kunden berettiget til ‚Äď med virkning for fremtidige ydelser ‚Äď at oph√¶ve den p√•g√¶ldende aftale. Denne oph√¶velse omfatter ikke andre aftaler imellem Kunden og Virksomheden og/eller Tredjeparten.

Kunden har ikke √łvrige misligholdelsesbef√łjelser i denne anledning og er ikke i tilknytning til en oph√¶velse berettiget til erstatning udover den direkte og billigste afhj√¶lpning af de p√•g√¶ldende mangler.

Virksomheden/Tredjeparten er ikke ansvarlig for ændringer af de Kundens eksisterende installationer, såfremt dette skyldes, at disse er i dårlig stand, nedslidte eller lignende.

Virksomheden/Tredjeparten kan i ingen tilf√¶lde holdes ansvarlig for indirekte eller afledt tab, fx driftstab, manglende avance, nedsat drift, f√łlgeskader eller lignende.

Virksomheden/Tredjeparten er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle forsinkelser, nedbrud eller √łvrige tekniske problemstillinger ved platformen, eller Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i denne forbindelse.

Ved Person- eller tingsskade, kan erstatningen aldrig overstige den p√•g√¶ldende udf√łrende Virksomhed og/eller Tredjeparts forsikringsd√¶kning, hvilket pt. fsva. Virksomheden er kr. 10.000.000 for hver begivenhed. Tredjepartens forsikringsd√¶kning kan variere.

For funktionsskader ved af- eller påmontering af effekter ydes ingen erstatning.

Virksomheden kan aldrig blive ansvarlig som f√łlge af Aftaler indg√•et imellem Kunden og Tredjeparter af nogen art.

11. Reklame og offentligg√łrelse

Kunden accepterer, at Virksomheden kan anvende Kunden som reference, og at Virksomheden m√• offentligg√łre, tilligemed som del af pr√¶sentationer og virksomhedens markedsf√łring, herunder ved offentligg√łrelse i systemet og ved fremsendelse af materiale og opdateringer, at Kunden er registreret som kunde hos Virksomheden.

12. Force Majeure

I alle force majeure-lignende forhold, som Virksomheden eller Partneren ikke har indflydelse p√•, s√• som nedbrud i str√łmforsyning, IT-nedbrud, storm, naturkatastrofer, pandemi- og sygdomsudbrud, krig og uroligheder, strejke, arbejdskonflikter, frost mv., og som har indflydelse p√• Virksomhedens arbejde, skal Virksomheden v√¶re berettiget til at udskyde eller aflyse de respektive leverancer. Force majeure hos Partneren skal betragtes som tilsvarende Force majeure for Virksomheden, der - ifald alternativ leverance kan findes til samme pris - skal have en frist p√• minimum 14 dage til at finde s√•dan alternativ.

13. GDPR

Virksomheden er dataansvarlig og opsamler og behandler persondata i henhold til de til enhver tid gældende persondataforordninger og love. Der henvises til Virksomhedens til enhver tid gældende privatlivspolitik, som kan findes på: https://officeguru.dk/cookie-og-privatlivspolitik

14. Værneting

Alle tvister, der er opstået i forbindelse med arbejder eller aftaler, der er reguleret af Betingelserne, skal være underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist skal anl√¶gges i Danmark ved Virksomhedens hjemting, pt. K√łbenhavns Byret, i f√łrste instans.

--

Tiltrådt af kunden ved digitalt samtykke.