Officeguru blog - What defines a good workplace?

Hvad er en god arbejdsplads

‍Trivsel er et gennemgående samtaleemne på de fleste arbejdspladser, og det giver derfor rigtig god mening at dykke ned i, hvad der er med til at gøre en arbejdsplads til en god arbejdsplads. Vi har herunder samlet en række emner, som virksomheden kan tage op til overvejelse, hvis de ønsker at gøre deres arbejdsplads til en god arbejdsplads – eller blot en endnu bedre en af slagsen. Det drejer sig bl.a. om fleksible arbejdstider. Men før vi kommer så langt ned i teksten, vil vi først give et tilbageblik og opsummere nogle af vores andre blogindlæg, hvor vi ligeledes kommer med gode råd til at gøre virksomheden til en god arbejdsplads. 

Hvordan skaber man en god arbejdsplads? 

Det kan være svært helt præcist at sætte en finger på, hvad der defineres som en god arbejdsplads. Det vil altid være forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvad de vægter højest og/eller prioriterer på deres arbejdsplads. Fælles for alle er dog, at trivslen på arbejdspladsen skal være i top, for med god trivsel øges den generelle arbejdsglæde på kontoret. For at skabe god trivsel kommer vi her med nogle forslag til at forbedre dette.   

Oplæring og fastholdelse

Ansætter du en ny medarbejder, vil vi først og fremmest foreslå, at du har en god oplæringsplan ved hånden. Den er med til at sikre, at den nye medarbejder føler sig taget godt i mod. En god måde at fastholde sine medarbejdere på er bl.a. ved at lade dem medbringe deres hund på kontoret. Forskning peger nemlig på, at det er med til at sænke stressniveauet på arbejdspladsen, og så er det ligeledes en god metode til at implementere noget frisk luft og en tiltrængt pause til medarbejderne, som gavner alle på den lange bane. 

Fokus på sundhed giver en god arbejdsplads

Derudover er sundhed og ergonomi på arbejdspladsen også en væsentlig brik i puslespillet. For at sikre at man har en god arbejdsplads, er det virksomhedens ansvar at sørge for, at der er de rette remedier til rådighed. Hvad end det er gode ergonomiske kontorstole eller hæve/sænke-borde, er det med til at sikre, at medarbejderne har lavere risiko for at få følgesygdomme af deres arbejdsstillinger. Hertil kan man også implementere motion på arbejdspladsen som et led i at skabe en god arbejdsplads. 

Og når vi nu taler om sundhed på arbejdspladsen, må vi ikke glemme den mentale sundhed, for den er mindst lige så vigtig som den fysiske. Det er nemlig rigtig vigtigt, at medarbejderne trives, og at der er tænkt den rette motivation på arbejdspladsen ind i den øvrige arbejdsstruktur – en motivation som er tiltænkt den enkelte medarbejder. 

En god arbejdsplads forkæler medarbejderne

For at skabe en god arbejdsplads kan man ligeledes sørge for at forkæle sine medarbejdere med nogle fede personalegoder. Det kan være med til at give medarbejderne en tiltrængt følelse af at være værdsat på arbejdspladsen. Og når vi taler om forkælelse, er det ligeledes rigtig godt at give medarbejderne noget kønt at kigge på, når de sidder i det åbne kontorlandskab. Her foreslår vi, at du indretter kontoret med grønne planter. Grønne planter er nemlig heller ikke kun for syns skyld – der er tilmed sundhedsfaglige fordele at hente i de grønne planter.

Hvad er en god arbejdsplads for dig?

Vi er alle forskellige, og derfor har vi også alle forskellige præferencer ift., hvad der er en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at du både som medarbejder, kollega og/eller leder med jævne mellemrum stiller dig selv spørgsmålet: Hvad er en god arbejdsplads for dig? Hvordan kan arbejdspladsen blive endnu bedre? Hvad fungerer, og hvad kunne trænge til nye tiltag? 

En god arbejdsplads er i særdeleshed en arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse, og hvor alle medarbejdere trives. Tidligere har vi nævnt en masse tiltag, som du kan læse om i vores andre blogindlæg, men vi synes, du skal have nogle ekstra gode råd med til, hvad der gør en god arbejdsplads endnu bedre:  

  • God og klar kommunikation mellem ledelse og medarbejdere

  • Tillid mellem medarbejdere og ledelse 

  • Tillid mellem kollegerne 

  • Flere sociale eller uformelle arrangementer for både ledelse og medarbejdere 

Skab en god arbejdsplads i dag 

Hvad der lige præcis skal til for at skabe en god arbejdsplads er forskellig fra sted til sted, men som vi nævnte ovenfor, er der nogle helt generelle tiltag, som virksomheder kan implementere for at sikre en god arbejdsplads. Vi håber i hvert fald, at disse råd og tip har skabt den rette motivation for, at arbejdspladsen i fremtiden bliver til en god arbejdsplads – eller blot en endnu bedre en af slagsen.