MarketplaceAffaldssortering
Person throws a plastic bottle into waste sorting

Affaldssortering

Affaldssortering handler om mere end blot at smide affald i forskellige skraldespande. Hos Officeguru kan du finde pålidelige udbydere, der kan hjælpe med affaldssortering og mindske din virksomheds miljøpåvirkning og bidrage til en bæredygtig fremtid.

DescriptionVendorsFAQOthers bought

Gør en forskel for miljøet

Vores leverandører giver jer mulighed for at tage ansvar for jeres affaldshåndtering og gøre en positiv forskel for miljøet. Ved at sortere jeres affald korrekt, kan I reducere mængden af affald, der ender usorteret på lossepladsen og dermed bidrage til genanvendelsen og miljøpåvirkningen af jeres affald.

Affaldssortering handler ikke kun om at smide affald i forskellige skraldespande. Det handler også om at forstå, hvordan man kan genanvende og genbruge materialer for at minimere affaldsmængden og skabe en mere bæredygtig fremtid. Vores leverandører giver jer den nødvendige viden, værktøjer og ressourcer til at sortere affaldet korrekt og effektivt. Hvis I ikke selv har muligheden, tiden eller bare har meget mere affald, end der kan være i jeres skraldespande, så sørger vores leverandører for korrekt affaldssortering samt at hente og aflevere jeres affald på lossepladsen. 

Vores leverandører tilbyder en bred vifte af affaldssorteringstjenester, der passer til jeres specifikke behov. Uanset, om det drejer sig om storskrald, farligt affald, elektronik eller blot det daglige affald, kan de hjælpe jer med at identificere de relevante affaldsstrømme i jeres virksomhed og implementere en skræddersyet løsning, der opfylder jeres miljømæssige mål og lovgivningsmæssige krav.

Affaldssortering vendors

Delivers to ZIP:

Sort by top rated
4(1)
AffaldssorteringGarderobeskabePapirkurveArkivløsninger

Frequently asked questions

Hvad er affaldssortering?

Affaldssortering involverer at adskille affald i forskellige kategorier, såsom papir, plastik, glas, metal og organisk materiale for at lette genbrug eller en mere miljøvenlig bortskaffelse.

Hvorfor er affaldssortering vigtigt for virksomheder?

Affaldssortering hjælper med at reducere virksomheders miljøpåvirkning ved at minimere mængden af affald, der ender på lossepladser eller i forbrændingsanlæg. Det hjælper også med at spare ressourcer og kan i nogle tilfælde være påkrævet ifølge lovgivning. Det er derfor vigtigt at have styr på reglerne i jeres kommune, hvor det bl.a. kan være påkrævet at sortere affald i mad, papir, pap, metal, glas, plast, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald mm. Især farligt affald, såsom kemikalier, batterier, og elektronisk udstyr, skal håndteres forsigtigt og bortskaffes på en ansvarlig måde. Vores leverandører er eksperter i al slags affald og kan hjælpe jer med at lave en plan og sørge for korrekt affaldssortering og bortskaffelse. 

Er virksomheder pålagt at sortere affald?

Ja, i Danmark er der regler for affaldssortering, som virksomheder skal overholde. Disse regler kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse, type og placering. Miljøstyrelsen har lavet en affaldsbekendtgørelse, som virksomheder er pålagt at følge, og denne indeholder regler om både indsamling og håndtering af affald. Reglerne for affaldssortering kan variere efter kommune, og det er vigtigt at være opmærksom på de kommunale regler. Det har vores leverandører styr på og kan derfor rådgive og hjælpe jer med korrekt affaldssortering. 

Hvad skal jeg gøre, hvis min virksomhed har meget specifikt affald, som ikke er almindeligt i andre brancher?

Hvis din virksomhed genererer specifikke typer affald, der kræver særlig håndtering, er det vigtigt at konsultere en specialist inden for affaldssortering og håndtering. Der er dog helt klare regler og krav til ensrettet sortering af affald uanset, hvilken type, det drejer sig om. Er du i tvivl om, hvordan jeres affald skal håndteres, så står vores leverandører klar med rådgivning, når du indhenter et tilbud.

Get an offer for Affaldssortering

Answer a few questions and get up to 3 non-commiting offers.It's free and without strings attached
Officeguru Protection
With Officeguru, you are guaranteed excellent service, high quality, and competitive prices. Our vetted vendors and user-friendly terms make switching between them effortless. We offer coverage for damages (compensation is subject to insurance limits), and our Customer Success team is always available to provide support.

Why Officeguru is right for you

High quality and fair prices

You can easily get offers and compare prices. All vendors strive towards a 5-star rating, ensuring the best quality for you.

Save time on administration

All communication is collected in a shared inbox, where you and your colleagues can coordinate and keep an overview of all agreements.

High customer satisfaction

All our vendors share one set of terms and no matter if you have one or multiple services, you get one collected invoice from Officeguru.