Officeguru blog - Health and ergonomics in the workplace

Sundhed og ergonomi på arbejdspladsen

Sundhed på arbejdspladsen er en vigtig del af medarbejderens trivsel og tryghed. Det er med til at sørge for, at medarbejderen trygt kan gå på arbejde velvidende, at arbejdspladsen har sikret sig, at de lever op til Arbejdstilsynets krav om korrekte arbejdsforhold. Herunder kommer vi ind på alt fra ergonomi, massageordning, mental trivsel og arbejdsglæde samt gode råd til, hvordan I som virksomhed kan foretage sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen.

Ergonomi på kontoret

Ifølge Arbejdstilsynet er det helt generelle udgangspunkt at det arbejde, som skal udføres, skal tilpasses den person, som skal udføre arbejdet og ikke omvendt. Herunder skal du læse meget mere om MSB. 

Hvad er MSB? ‍

MSB er en fællesbetegnelse for smerter, stivhed, og ømhed i kroppens led, sener, muskler, ledbånd, knogler og dertil kar- og nerveforsyninger.

Hvad er arbejdsrelateret MSB?

Arbejdsrelateret MSB er en af de hyppigste årsager til længerevarende sygdom, og der findes flere risikofaktorer, som man bør have for øje. Det er bl.a. løft, bæring, stræk, ensidigt belastende arbejde og/eller uhensigtsmæssige arbejds- og bevægelsesstillinger. 

Hvad er risikofaktorene for MSB?

Overbelastning af disse risikofaktorer for MSB øger risikoen for tidlig nedslidning af medarbejderne – en situation man helst vil undgå. F.eks. ved at følge anbefalinger for den rette ergonomi på kontoret.

Hvad er et sundhedsfremmende tiltag? 

Som et sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at bl.a. de ergonomiske forhold er i orden. Arbejdsgiveren har altså pligt til at sørge for, at kontoret er hensigtsmæssigt indrettet, at arbejdsopgaverne er hensigtsmæssigt fordelt, og at de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er på plads. 

Ergonomi og arbejdsstillinger hjælper til en bedre sundhed på arbejdspladsen

Man skulle tro, at det at sidde stille, burde være det mindst belastende for kroppen, men der tager man fejl. Kroppen har, ligesom bardunerne på et telt, brug for at blive strukket godt ud – i alle ledder og kanter. 

Til lederen 

Har dine medarbejdere primært stillesiddende arbejde, er det vigtigt, at du som leder sørger for, at de har optimale forhold, hvad angår ergonomi og arbejdsstillinger. Her kommer nogle sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen, som du kan indføre, så du sikrer, at dine medarbejdere arbejder under ordentlige forhold: 

  • Indret arbejdspladsen så medarbejderen både kan stå og sidde i løbet af dagen 

  • Indfør walk and talk som en del af mødekulturen 

  • Placer printere og papirkurve væk fra skrivebordene – det tvinger medarbejderen til at rejse sig op i løbet af dagen

  • Anskaf hæve/sænke-borde og ergonomiske kontorstole

Som leder skal du gå forrest med de gode initiativer for at fremme den optimale ergonomi på kontoret, og hvis du indfører disse gode råd i din arbejdsgang, smitter det helt sikkert ned af de lange kontorgange eller i det åbne kontorfællesskab. Læs mere om, hvordan du indretter kontoret korrekt, så du sikrer de helt korrekte ergonomiske forhold.

Til medarbejderen

Foruden at holde din leder op på, at der er den rette ergonomi på kontoret,  kan du som medarbejder selv være med til at forebygge risikoen for muskel- og ledsmerter. Det kan du bl.a. ved at gøre brug af disse gode råd: 

  • Skift mellem stående arbejde, siddende arbejde og gående arbejde

  • Få blodomløbet i gang ved at tage trappen i stedet for elevatoren 

  • Gå en omvej mod kantinen når kaffetørsten melder sig 

  • Brug en pause på at gå en tur i den friske luft 

Husk ergonomi på din hjemmearbejdsplads

At arbejde hjemmefra er i slipstrømmen af corona-nedlukningen blevet hverdag for mange, og her er det ligeledes vigtigt, at man sørger for, at ergonomien er i orden. Det kan friste at sætte sig i det bløde hjørne i sofaen, men på den lange bane kommer denne uhensigtsmæssige arbejdsstilling til at belaste kroppen. Indret dig derfor med et skrivebord, en god stol, og husk ligeså at rejse dig et par gange i løbet af dagen.

Indfør sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen med de rette personalegoder

Som en del af virksomhedens personalegoder, samt et sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen, kan du som leder tilbyde dine medarbejdere en massageordning. En god massage styrker både muskler, led og den generelle trivsel, og det er med til at fremme sundhed på arbejdspladsen. Et andet sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen kunne være, at der er en god og sund – og måske endda grøn – frokostordning på kontoret, herunder frisk frugt i løbet af dagen, som dine medarbejdere kan nyde godt af. 

Mental sundhed på arbejdspladsen

Sundhed på arbejdspladsen skal både gavne krop og sjæl. Der er sket et dyk i trivslen på de danske arbejdspladser, og det er derfor ekstra vigtigt, at man som leder tager trivsel på arbejdspladsen ekstra alvorligt. Vi bruger nemlig mange af vores vågne timer på vores arbejde, og det er derfor altafgørende for den mentale sundhed, at vi er på en arbejdsplads, hvor en høj arbejdsglæde og trivsel deler førstepladsen med virksomhedens øvrige målsætninger. 

Derudover er det ikke uvæsentligt, hvad man sætter i vindueskarmen eller på skrivebordene. Grønne planter har vist sig at være et mirakelmiddel – ikke blot for øjet, men for at fremme trivslen. Tilstedeværelsen af grønne planter, som en del af kontorindretningen, er bl.a. med til at reducere stress og støj, og så er det attraktivt for mulige jobkandidater, når du skal ud og rekruttere nye medarbejdere.

Sneglen nyder du om onsdagen – mental sundhed på arbejdspladsen nyder dine medarbejdere hver dag!

Som leder skal du derfor sørge for, at I har mental sundhed på arbejdspladsen for øje, når I hver dag møder ind på kontoret. Det drejer sig altså om at sikre, at trivslen blandt medarbejderen er i orden, og at de har den rette motivation på arbejdspladsen. At medarbejderne har et godt kollegialt fællesskab, og har det godt med hinanden indbyrdes samt med deres nærmeste ledere er ligeledes et ansvar, som virksomheden har pligt til at sørge for. Her er det en rigtig god idé at have formuleret en personalehåndbog, som klart og tydeligt beskriver regler, retninger samt virksomhedens værdisæt. 

Vi håber, at du er blevet meget klogere på sundhed på arbejdspladsen – både for krop og sjæl, og at du i fremtiden vil tænke de ovenstående råd ind i kontorfællesskabet.